O spoločnosti

Referencie

Vyhľadávanie

Projekty mostov - Rekonštrukcia mosta na ceste I/59 v Dlhej nad Oravou

26.05.2008

V rámci stavby I/59 Dlhá nad Oravou - most 087 bola riešená rekonštrukcia mosta. Jednalo sa o komplexnú rekonštrukciu nosnej konštrukcie, mostného zvršku, príslušenstva a zvýšenie zaťažiteľnosti na normovú hodnotu (trieda A) podľa STN 73 6203. Podmienkou stavby bolo neprerušenie premávky na vyťaženej ceste I/59.
Objednávateľ: SSC IVSC Žilina
Projektant: Fidop s.r.o. Žilina
Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš


FOTO pred rekonštrukciou:
//
FOTO po rekoštrukcii:
/po rekonštrukcii /