O spoločnosti

Referencie

Vyhľadávanie

Projekty ciest a diaľnic - I/50 Handlová obchvat

07.06.2008

Projekt rieši v stupni dokumentácia pre územné rozhodnutie preložku cesty I/50 v intraviláne mesta Handlová.
Koordinačná situácia