O spoločnosti

Referencie

Vyhľadávanie

Projekty mostov - Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska - Cukrová v Trnave

06.08.2008

Spoločnosť FIDOP, s.r.o. vypracovala projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt križovatky na Trstínskej ceste (št. cesta I/51) v Trnave a jej prepojenie s ulicou Cukrovou mostným objektom cez Trnávku.

FOTO pred realizáciou:
/ / / / /
/

FOTO po realizácii:
/ / / /