O spoločnosti

Referencie

Vyhľadávanie

Projekty mostov - Rekonštrukcia mosta 204 na ceste I/11 v Čadci

06.05.2010

V rámci stavby I/11 Čadca - most 204 bola riešená rekonštrukcia nosnej konštrukcie, spodnej stavby, mostného zvršku, príslušenstva.
Objednávateľ: SSC IVSC Žilina
Projektant: Fidop s.r.o. Žilina
Zhotoviteľ: Váhostav - SK


FOTO pred rekonštrukciou:
///
//
FOTO po rekoštrukcii:
//
//