O spoločnosti

Referencie

Vyhľadávanie

Aktuálne stavby - I/70 Párnica - zosuv km cca. 4,693 - 5,631

25.05.2010

Ide o rekonštrukciu komunikácie v extraviláne obce Párnica. Komunikácia je poškodená vplyvom nadmernej dopravy a zlým odvodnením územia. Dôsledkom je nadmerné sadanie komunikácie a trhliny vo vozovke.
Objednávateľ: SSC IVSC Žilina
Projektant: Fidop s.r.o. Žilina

FOTO pred rekonštrukciou:
/// ///