O spoločnosti

Referencie

Vyhľadávanie

Aktuálne stavby - I/50 Trenčianske Mitice zosuv km cca. 127,380 - 128,380

23.08.2010

Ide o rekonštrukciu komunikácie v extraviláne obce Trenčianske Mitice. Komunikácia je poškodená vplyvom nadmernej dopravy a zlým odvodnením územia. Dôsledkom je nadmerné sadanie komunikácie a trhliny vo vozovke.
Objednávateľ: SSC IVSC Žilina
Projektant: Fidop s.r.o. Žilina

FOTO pred rekonštrukciou:
///
///