O spoločnosti

Referencie

Vyhľadávanie

Aktuálne stavby - Prístupová komunikácia ESt Levice

30.10.2014

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu prístupovej komunikácie ku areálu ESt Levice. Komunikácia sa napája na cestu II. triedy. Súčasťou dokumentácie je aj stavebný objekt verejného osvetlenia.
Zákazka sa vykonáva "na kľúč" aj s vybavením stavebného povolenia.

Objednávateľ: SEPS a.s.